Mensen achter de GRW

 

Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestaat  uit 5 personen: 


Patricia van Bladel – Meussen is voorzitter van de GRW. Zij verzorgt de externe contacten en is met name betrokken bij alle beleidsadvisering zoals de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Zij is, namens de GRW, lid en vicevoorzitter van de WMO-Raad Westervoort.
De WMO-Raad adviseert het Westervoortse college van burgemeester en wethouders over beleid m.b.t. het sociale domein.

Tevens is Patricia, namens de GRW, lid en vicevoorzitter van de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) in de regio Arnhem – Nijmegen. De RAD adviseert het bestuur van Avan (Aanvullend vervoer Arnhem–Nijmegen) over beleid en bewaakt de klantgerichtheid.
 

Ria Janssen is algemeen lid geeft ondersteuning bij de schoolbezoeken en houdt zich bezig met diverse activiteiten binnen de GRW .

Wil van Bladel is penningmeester, houdt zich in bijzonder bezig met toegankelijkheid en verricht diverse hand- en spandiensten voor de raad. Is tevens Web-master van de GRW

Janneke Pouw is vice-voorzitter en draagt zorg voor alle activiteiten die met het scholenbezoek te maken hebben.

Henk Legebeke is de secretaris en verzorgt de administratieve zaken.

 

Zoals te zien heeft iedereen binnen de raad zijn eigen taak, echter de voorlichting op scholen en de jaarlijkse gemeenschapsmanifestatie is een gezamenlijke inspanning van meerdere leden (aangevuld met vrijwilligers).

 

Misschien ook wat voor U?? Hulp is altijd welkom! Neem contact op met Mevr. Patricia van Bladel. Zij geeft U graag meer informatie