Inspraakreactie GRW op voorjaarsnota 2020

 

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders van Westervoort haar plannen bekend gemaakt hoe zij denken de zeer slechte financiŽle situatie van de gemeente bij te sturen door te bezuinigen op vele onderdelen.

De Gehandicaptenraad heeft zich vooral gericht op de bezuinigingen die men voorstelt binnen de WMO en hebben daar een inspraakreactie op geschreven.

De voorjaarsnota wordt in de gemeenteraadscommissie van 23 juni besproken en dan zal ook onze inspraakreactie worden voorgelezen. De uiteindelijke vaststelling door de gemeenteraad vindt plaats op 6 juli. (Klik hier voor de inspraakreactie)

In deze bijlage kunt u in onze inspraakreactie lezen hoe wij proberen het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen.

Hierin wordt vaak verwezen naar paginaís uit de Voorjaarsnota. Voor de volledigheid hebben wij daarom de complete voorjaarsnota toegevoegd, zodat de echte liefhebber deze erbij kan pakken om een beeld te krijgen van de slechte financiŽle situatie in Westervoort en hoe het college dit op denkt te lossen en U ook onze verwijzingen uit onze inspraakreactie terug kunt vinden in dit stuk van wel bijna 100 paginaísÖ.(Klik hier voor de voorjaarsnota).

Wij houden goede moed en hopen op een aantal punten de voorgenomen bezuinigingen te kunnen verzachten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Patricia van Bladel

Gehandicaptenraad Westervoort