Rapport toegankelijkheid Huis der Provincie

Op dinsdag 21 mei 2019 hebben we het Huis der Provincie bezocht met als doel de toegankelijkheid te beoordelen. We hebben het oude gedeelte bezocht en dan de delen die publiek toegankelijk zijn. Aangevuld met plekken die tijdens de rondleiding op open monumenten dag bezocht worden.

Het verzoek voor deze schouw kwam vanuit Robin Vos, die bij de provincie de rondleidingen verzorgt. Ook aanwezig bij de schouw was John Gosselink, hoofd van het team huisvesting van de provincie. Hij is nauw betrokken geweest bij de procedure rondom het verkrijgen van het ITS2012 keurmerk.

De schouw en dit verslag is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende belangenbehartigers in Gelderland: het Apcg, de Gehandicaptenraad Westervoort, Inclusie Verenigt en Jasmijn van der Ploeg, ervaringsdeskundige en medewerker bij de Provincie Gelderland.

 
Doel
van de schouw was tweeledig:

1)      Advies geven over een zo toegankelijk mogelijke rondleiding door het Provinciehuis.

2)      Toegankelijkheid van de publieke delen van Provinciehuis in kaart brengen met eventuele verbeterpunten.

 

Het volledig rapport is HIER te lezen.