Achtergrondinformatie

De Gehandicaptenraad Westervoort vond zijn oorsprong bij Stichting Gehandicaptenraad "De Liemers".
Deze Liemerse Raad moest haar werkzaamheden eind 1992 beŽindigen omdat de provincie haar subsidie stopzette. De leden werden geadviseerd om in de eigen gemeente subsidie aan te vragen om  zelfstandig verder te kunnen gaan.
We zijn uiteindelijk onder de vlag van Stichting "De Werf" terechtgekomen.  Hier vonden we organisatorisch en juridisch onderdak. Nadat we van de gemeente Westervoort subsidie hadden gekregen kon de Gehandicaptenraad Westervoort in januari 1993 van start gaan.
In juni 2000 is de gehandicaptenraad Westervoort verder verzelfstandigd. De GRW gaat verder in een stichtingsvorm waardoor de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort een zelfstandige rechtspersoonlijkheid is.
In de afgelopen jaren hebben meerdere mensen zich bij ons aangesloten en sommigen zijn door omstandigheden weer vertrokken. De Raad bestaat uit een vaste kern van vijf  leden en een wisselend aantal van vrijwilligers ter ondersteuning van verschillende activiteiten. We hopen natuurlijk dat er zich nog steeds nieuwe mensen blijven aanmelden en we zijn dan ook actief op zoek naar versterking!